Welcome to our website

With summarised information on the first full-colour, illustrated book on creation science in South-Africa - written specifically for the non-scientist.

 

Vir Afrikaans, kliek hier

Psalm 33:6,9 (extracts)
By the word of the Lord the heavens were made and all their host by the breath of His mouth... For He spoke and it came to be; He commanded and it stood firm.


If you’re concerned about what your children are learning in school regarding evolution, yet you don’t know how to answer them, this book is for you. If you think that the ‘story behind the story’ is too complicated to understand, this book is for you. If the truth REALLY matters to you, irrespective of what the ‘majority’ wants you to believe, this book is for you! And if you’re just curious, this book is definitely for you too. I have condensed some of the most important and interesting facts on the subject of creation versus evolution so that people without a scientific background will find it easier to understand (Ages 12-112). Why is it important? What is all the ‘fuss’ about? Isn’t it possible that God simply used the ‘process of evolution’ to create everything? Few people realise how the teaching of evolution promotes an anti-Biblical religion. In fact, many church leaders don’t even believe in their own Book – The BIBLE – anymore. The progressive denial of the Creator God is clearly outlined in the first two principles of the Humanist Manifesto of 1933, updated in 2003, wherein the universe is viewed as self-maintained (not created) and where Humanism believes man to be a part of nature from which he arose as a result of on-going natural processes.

“Humans are an integral part of nature, the result of unguided evolutionary change. Humanists recognize nature as self-existing.”
(http://www.americanhumanist.org/humanism/Humanist_Manifesto_III)

 

Hebrews 1:1-3
God…has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds; who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power


Information is accurate and relevant and provided in a condensed, easily understandable format. Special emphasis is placed on the most interesting discoveries in creation science. The objective is to provide the reader with the Biblical view as well as the supporting scientific confirmation thereof. Information was obtained from a wide variety of sources with a large portion based on the peer-reviewed articles provided by Creation Ministries International (CMI)

creation.com

This is a group of non-profit ministries situated in several countries with the objective of supporting the church in proclaiming the truth of the Bible and its Gospel message. CMI is an apolitical, non-denominational organisation with a formidable combination of scientists in various fields, their experience spanning more than 35 years. Real-world answers are supplied to the most-asked questions in the vital area of creation/evolution - where in the Book of Genesis, the Bible is most under attack today. If we cannot believe Genesis 1:1, what reason do we have to believe the rest of the Word?

“The debate between creation and evolution is primarily a dispute between two worldviews. It is not necessarily a question of science versus religion, but rather the science of one religious view (atheism/naturalism) versus the science of another religious view (Biblical theism). Your religious view will necessarily influence your attitude in your approach to the facts. The question is NOT, ‘who is being biased’, but rather ‘which bias is the CORRECT bias, with which to be biased’.”
(Dr Jonathan Sarfati, 'Refuting Evolution' (http://zastore.creation.com/catalog/refuting-evolution-p-153.html)

 

IIIJohn 4 & 6
I have no greater joy than this, to hear that my children are living their lives in the Truth.. You would do well to forward them on their journey in a way worthy of God’s [service].

 

For more detail on each chapter, click here To order the book, click here

 

 

Welkom by ons webblad

Met opsommende inligting aangaande die eerste volkleur, geïllustreerde boek oor die skeppingsleer in Suid-Afrika - geskryf spesifiek vir die nie-wetenskaplike.

 

For English, Click here

Psalm 33:6, 9
Deur die Woord van die Here is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër... want Hy het gespreek en dit was; Hy het gebied, en dit staan.


As jy bekommerd is oor dit wat jou kinders aangaande evolusie in die skool leer en nie weet hoe om hulle reg te help nie, dan is hierdie boek vir jou. As jy dink dat die ‘storie agter die storie’ te kompleks is om te verstaan, dan is hierdie boek vir jou. As die waarheid REGTIG vir jou saakmaak ten spyte van wat die ‘meerderheid’ wil hê jy moet glo, dan is hierdie boek vir jou! En as jy sommer net nuuskierig is, dan is die boek beslis ook vir jou. Ek het van die interessantste inligting oor die skeppingsleer teenoor die evolusieleer gekondenseer om dit makliker verstaanbaar te maak vir mense wat nie noodwendig ʼn wetenskaplike agtergrond het nie (Ouderdom 12-112). Hoekom is dit belangrik? Waaroor gaan die groot bohaai as dit kom by evolusie en die Bybel? Het God nie dalk maar net die ‘proses van evolusie’ gebruik om alles tot stand te bring nie? Min mense besef dat die evolusieleer ʼn anti-Bybelse godsdiens bevorder en dat selfs sommige kerk-leiers nie meer in hulle eie boek - die BYBEL - glo nie. Die toenemende ontkenning van die Skepper-God word baie duidelik uitgespel in die eerste twee beginsels van die ‘Humanist Manifesto’ van 1933, opgedateer in 2003, waar die heelal as self-onderhoudend gesien word (dus nie geskep) en waar Humanisme beweer dat die mens deel uitmaak van die natuur waaruit hy ontstaan het as die resultaat van ʼn aaneenlopende ‘natuurlike’ proses.

“Humans are an integral part of nature, the result of unguided evolutionary change. Humanists recognize nature as self-existing.”
(http://www.americanhumanist.org/humanism/Humanist_Manifesto_III).

 

Hebreërs 1:1-3
Maar nou, in hierdie finale fase van die geskiedenis, het Hy met ons gepraat deur Sy Seun.. Hy het deur Jesus Christus ook die heelal en alles wat daarin is, gemaak... Deur Sy magtige bevel hou Hy die ganse heelal in stand.


Inligting is akkuraat en relevant en in ‘n gekondenseerde, maklik-verstaanbare formaat. Daar word veral gefokus op die interesantste ontdekkings in die skeppingsleerwetenskap. Die doel is om aan die leser die Bybels-gefundeerde vertolking te gee, asook die gepaardgaande wetenskaplike bevestiging daarvan. ‘n Wye reeks bronne is gebuik om die inligting saam te stel met ‘n groot proporsie daarvan vanuit artikels (onderhewig aan eweknie evaluering of ‘peer review’) beskikbaar by Creation Ministries International (CMI).

creation.com

CMI is ‘n groep nie-winsgewende ministeries, wat in verskeie lande werksaam is met die doel om die kerk te ondersteun in die proklamering van die waarheid van die Woord en die boodskap van die evangelie. CMI is ‘n apolitiese, nie-denominasionele organisasie met ‘n formidabele kombinasie wetenskaplikes vanuit verskeie velde en met ervaring wat strek oor meer as 35 jaar. Antwoorde word voorsien op die mees-gewildste vrae wat gevra word in hierdie uiters belangrike veld van skepping/evolusie. Genesis is dié Boek in die Bybel wat tans die ergste aangeval word. As Genesis 1:1 nie waar is nie, watter rede het ons om die res te glo?

The debate between creation and evolution is primarily a dispute between two worldviews. It is not necessarily a question of science versus religion, but rather the science of one religious view (atheism/naturalism) versus the science of another religious view (Biblical theism). Your religious view will necessarily influence your attitude in your approach to the facts. The question is NOT, ‘who is being biased’, but rather ‘which bias is the CORRECT bias, with which to be biased.
(Dr Jonathan Sarfati, 'Refuting Evolution' http://zastore.creation.com/catalog/refuting-evolution-p-153.html)

 

IIIJohannes 4 & 6
Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Jy sal goed doen as jy hulle voorthelp op ‘n voor God waardige wyse.

 

Vir meer inligting oor elke hoofstuk, kliek hier Om die boek te bestel, kliek hier

 

Important Announcements

Books also available here:

 

INTERNATIONAL

Amazing Discoveries USA/INT:
Click here

Amazing Discoveries Canada:
Click here

Australia:
Click here

 

GAUTENG, SOUTH AFRICA

ABC Book shop Bedford Gardens
Contact: (011) 856-4486

ABC Book shop Elofsdal
Contact: Annelie (012) 335-8173 or (071) 6764185

ABC Book shop Filadelphia
Contact: Scxta (076) 589-6666

Jasmyn Boekwinkel (Hartebeespoortdam)
Kontak: (012) 259-1183

NG Moreleta Shekinah Boekwinkel
Kontak: (012) 997-8141

 

HOEDSPRUIT, SOUTH AFRICA

Amazing Discoveries Africa
Online store
Contact: Fanie/Connie Fourie (072) 500-3934 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CAPE TOWN, SOUTH AFRICA

Homebase TV
www.homebasetv.org
Contact: Irinda (081) 534-0785 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Latest CMI Articles

Creation Ministries International Daily Article

Creation Ministries International daily article

 

Weblinks